متخصص مغز و اعصاب
مرور برچسب

وزوز گوش در کودکان

وزوز گوش نشانه چیست و آیا درمان قطعی دارد؟

وزوز گوش زمانی اتفاق می افتد که ما به طور آگاهانه صدایی را می شنویم که از منبعی در  خارج از بدن نمی آید. این وزوز یک بیماری نیست، بلکه نشانه ای از یک مشکل یا بیماری است. حقایقی کوتاه درباره وزوز گوش اکثر وزوز گوش ها به…