متخصص مغز و اعصاب
مرور برچسب

درمان نوروپاتي ديابتي

درمان جایگزین برای نوروپاتی

نوروپاتی، نوعی صدمه به اعصاب است. در این بیماری، عصب هایی که پیام ها را به دست و پا منتقل میکنند، صدمه میبینند. کسی که نوروپاتی دارد، اغلب دچار بی حسی، مورمور یا احساس سوزش در دست ها و پاها میشود. همچنین ممکن است حس های نادرست در اندام ها…