متخصص مغز و اعصاب
مرور برچسب

درمان خانگی فلج بل

آیا فلج بل موقتی است؟

فلج بل وضعیتی است که سبب ضعف یا فلج موقت عضلات در صورت می شود. فلج بل می تواند هنگامی که اعصاب کنترل کننده ی عضلات صورت ملتهب و متورم می شوند یا تحت فشار قرار می گیرند رخ دهد. این شرایط سبب می شود تا یک سمت صورت سست یا سفت شود. ممکن است…