متخصص مغز و اعصاب
مرور برچسب

درمان جراحی سکته مغزی

درمان اورژانسی سکته مغزی هموراژیک و بهبودی بعد از آن

سکته مغزی زمانى رخ می دهد که جریان خون به بخشی از مغز قطع مى شود یا به طور قابل توجهی کاهش می یابد. دو نوع سکته مغزی وجود دارد: ایسکمیک و هموراژیک. سکته مغزی هموراژیک که در داخل مغز شما اتفاق می افتد، خونریزی داخل مغزی نیز نامیده می شود.…