متخصص مغز و اعصاب
مرور برچسب

درمان تنگی کانال نخاع

آیا تنگی کانال نخاع درمان قطعی دارد؟

تنگی کانال نخاع یک بیماری است که بیشتر در افراد 50 سال و بیشتر بروز می کند که در آن کانال نخاعی تنگ می شود. این مشکل می تواند باعث به وجود آمدن درد و مشکلات دیگری شود. ستون فقرات شما توسط تعدادی استخوان (یا همان مهره ها) و دیستک های بین…