متخصص مغز و اعصاب
مرور برچسب

ترمیم آنوریسم مغزی

ترمیم آنوریسم مغزی بعد از پارگی

ترمیم آنوریسم مغزی جراحی برای تصحیح آنوریسم است. این آنوریسم یک ناحیه ى ضعیف در دیواره ى یک رگ خونى است که باعث می شود رگ به بیرون زده یا گاهی پاره شود. آنوریسم مغزی ممکن است باعث موارد زیر شود: خونریزی در ناحیه اطراف مغز (خونریزی…