متخصص مغز و اعصاب
مرور برچسب

بیماری های مخچه

هرآنچه که باید در مورد فلج مغزی بدانیم

فلج مغزی به معنای شرایط عصبی ای است که حرکت را تحت تاثیر قرار میدهد. شرایطی که باعث میشود حرکت قسمتهای خاصی از بدن مشکل شود، که درجات مختلفی دارد. به خاطر آسیبی که به قسمت مشخصی از مغز میرسد، حرکات ارادی یا غیر ارادی یا هر دو ممکن است تحت…