متخصص مغز و اعصاب
مرور برچسب

انژیو مغز

آنژیوگرافی مغز چگونه انجام می شود؟

در آنژیوگرافی مغز از یک رنگ مخصوص (مواد کنتراست) و اشعه ایکس استفاده می کنند تا جریان خون از طریق مغز را بررسی کنند. آنژیوگرافی مغز چگونه انجام می  شود؟ آنژیوگرافی مغز در مرکز بیمارستان یا مرکز رادیولوژی انجام می شود. شما روی یک میز…