متخصص مغز و اعصاب
مرور برچسب

درمان سردرد اول صبح

علل به وجود آورنده سردرد صبحگاهی

یکی از عواملی که می تواند زندگی فردی و اجتماعی شخص  را مختل کند، سردرد صبحگاهی است که علل و عوامل مختلفی می تواند داشته باشد. بسته به زمان ایجاد سردرد، نوع درد ایجاد شده، طول زمان آن و عواملی همچون پاسخ دهی و یا عدم پاسخ دهی به مسکن ها،…