متخصص مغز و اعصاب
مرور برچسب

درمان بختک

هر آنچه که باید در مورد فلج خواب یا بختک بدانیم

 شخصی که دچار فلج شدگی در خواب باشد، هوشیاری کامل از اطراف دارد، ولی حس میکند، چیزی در حال فشار آوردن بر اوست و یا حتی چیزی دارد او را خفه میکند. همچنین ممکن است فلج خواب با توهم و حس ترس همراه باشد. به احساس عدم توانایی در حرکت دادن بدن…