متخصص مغز و اعصاب
مرور برچسب

تست tcd چیست

سونوگرافی TCD چگونه انجام می شود؟

سونوگرافی داپلر ترانس کرانیال یا سونوگرافی TCD  یک روش اولتراسوند غیر تهاجمى و بدون درد است که در آن از امواج صوتی برای ارزیابی جریان خون (گردش خون) در مغز و اطراف آن استفاده می کند. از هیچ کنتراست یا تابش خاصى در آزمایش استفاده نمى شود.…