متخصص مغز و اعصاب
مرور برچسب

ازمون اتونوم

آزمون اتونوم و چگونگی انجام آن

آزمون اتونوم تعیین می کند سیستم های بدن که توسط دستگاه عصبی اتونوم (خودکار) کنترل می شوند، چگونه به تحریک پاسخ می دهند. اطلاعاتی که در حین آزمون به دست می آید، نشان خواهد داد که دستگاه عصبی اتونوم عملکرد درست دارد یا آسیب عصبی رخ داده است.…