متخصص مغز و اعصاب

آزمون اتونوم و چگونگی انجام آن

آزمون اتونوم تعیین می کند سیستم های بدن که توسط دستگاه عصبی اتونوم (خودکار) کنترل می شوند، چگونه به تحریک پاسخ می دهند.

اطلاعاتی که در حین آزمون به دست می آید، نشان خواهد داد که دستگاه عصبی اتونوم عملکرد درست دارد یا آسیب عصبی رخ داده است.

آزمون اتونوم چیست؟

دستگاه عصبی سه قسمت دارد: حرکتی، حسی و اتونوم (خودکار). دستگاه عصبی اتونوم تمام اعمال های درونی بدن مانند فشار خون، جریان خون و تعریق را مدیریت می کند. آزمون اتونوم برای این انجام می شود که مشخص شود دستگاه عصبی اتونوم عملکرد طبیعی دارد یا خیر؟

چرا این آزمون را انجام می دهند؟

آزمون اتونوم مشخص می کند که بیماری که شخص به آن مبتلاست به دستگاه عصبی اتونوم آسیب رسانده است یا خیر، یا برای تشخیص بیماری ها یا منبع درد استفاده می شود.

این آزمون چگونه انجام می شود؟

برای مشاهده ی این که آیا بیماری به دستگاه عصبی اتونوم آسیب رسانده است یا خیر، آزمایش های مختلفی برای ثبت فشار خون، جریان خون، ضربان قلب، دمای پوست و تعریق انجام می شوند. با اندازه گیری این عملکرد ها، تشخیص این که عملکرد دستگاه عصبی اتونوم طبیعی است یا خیر ممکن می شود.

آزمایش هایی برای اندازه گیری فشارخون و ضربان قلب شامل تست tilt، آزمایش تنفس عمیق و مانور والسالوا انجام می شوند. آزمایش تخت کج نیازمند این است که بیمار روی یک تخت قرار بگیرد و بعداز آن تخت بالا برود. برای انجام آزمایش بیمار باید برای چند دقیقه ی کوتاه نفس عمیق بکشد. برای انجام مانور والسالوا بیمار باید در یک لوله بدمد تا فشار درون قفسه سینه او افزایش یابد. زمانی که این آزمایش های ساده انجام می شوند، فشار خون و ضربان قلب اندازه گیری خواهند شد.

این آزمون چگونه احساس می شود؟

آزمایش کاملا بدون تهاجم و بدون درد می باشد.

دکتر مجید کیهانی فرد متخصص مغز و اعصاب در تهران

برای پرسش از دکتر بر روی مشاوره پزشکی کلیک کنید.

ما را به اشتراک بگذارید
ممکن است شما دوست داشته باشید